Дніпропетровський національний університет імені Олеся

| Просмотров: 4883
удаление геморроя в ставрополе

УВАГА!

В зв’язку з втратою чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2013 року № 548 «Про проведення експерименту у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань» оголошений набір на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр зі спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент організацій та адміністрування» на основі бакалавра з іншої галузі знань, як педагогічний експеримент, скасовується.

Відповідно до змін та доповнень до правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2014 році» оголошується набір на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра в межах галузей знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з будь-якого напряму підготовки галузі знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» та окремих напрямів підготовки галузі знань «Міжнародні відносини» (див. Додаток 4 правил прийому).

Источник: http://kneu.edu.ua/ua/plicants/zag_inf_vstup/Rules...