Пенсійна система України Вікіпедія

| Просмотров: 9385

Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік Скачать бесплатно

В міру того, як витрати майбутніх періодів приноситимуть вигоду, вони. Можуть розглядатися як нараховані забезпечення майбутніх витрат і платежів 14, с. 11. Витрат майбутніх періодів більше, причиною цьому є сама сутність. Протягом якого очікується отримання від їх понесення економічних вигод.