Історія психології. Курс лекцій

| Просмотров: 1851
репешок лечебные свойства против геморроя

Дебет-Кредит № 35 (27.8.2007)
Суть справи :: Практика

Уже п’ятий рік поспіль підприємства та організації (у т.ч. фонди соціального страхування) проводять індексацію грошових доходів населення. Особливості проведення індексації у 2007 році читайте у цій статті.

Що таке індексація доходів

Індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Відповідно до ст. 4 Закону про індексацію, індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101%.

Індекс споживчих цін і поріг індексації

Як визначає ст. 1 Закону про індексацію, індекс споживчих цін — показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, а поріг індексації — величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення.

Так, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком починаючи з 01.01.2003 р.

Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Підприємства, своєю чергою, проводять індексацію заробітної плати з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому опублікований індекс споживчих цін. Таким чином, якщо в серпні Держкомстат опублікував липневий індекс споживчих цін, який перевищив 101%, то в вересні слід буде провести індексацію.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників1 (п. 1 Порядку №1078).

1 До речі, у п. 1 Порядку №1078 фізособи-СПД з’явилися тільки завдяки постанові КМУ від 17.05.2006 р. №690. До самого ж Закону про індексацію не було внесено жодних змін щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється порядок проведення індексації, та джерел виплати сум індексації (а, як відомо, Закон є важливішим за Постанову). Тому, на нашу думку, досі залишається відкритим питання проведення приватними підприємцями індексації заробітної плати їхнім найманим працівникам: чи справді вони зобов’язані це робити і за рахунок яких джерел?

Одразу зазначимо, що сам процес обчислення індексу індексації достатньо складний, тому, щоб не обтяжувати цими розрахунками бухгалтерів, ми розробили універсальну таблицю індексації (де вже зазначається кінцевий результат — індекс індексації), яку друкуємо у кожному номері «ДК» на останній сторінці.

Яка сума доходу індексується

Як визначає останній абзац ст. 2 Закону про індексацію та п. 4 Порядку №1078, індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Нижче наведено перелік доходів, що отримані у гривнях на території України і не мають разового характеру, які згідно з Законом про індексацію підлягають індексації та які не індексуються .

Так, якщо ми говоримо про індексацію заробітної плати працюючим особам, то для визначення доходу, який буде індексуватися, застосовується розмір прожиткового мінімуму, встановлений на працездатну особу.

Якби йшлося про індексацію пенсії, то застосовувався б розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (п. 4 Порядку №1078).

Розміри прожиткових мінімумів для різних соціальних і демографічних груп населення протягом 2007 року кілька разів змінювалися. У кожному номері «ДК» на останній сторінці ми друкуємо таблицю з відповідними розмірами прожиткових мінімумів, встановленими на 2007 рік.

Отже, якщо працівнику нарахована заробітна плата у серпні в розмірі 500 грн, то індексації підлягає повна сума, бо вона не перевищує встановленого розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, що діє у серпні — 561 грн. У разі якщо працівнику нарахована заробітна плата 600 грн, то індексації підлягає тільки сума, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, що діє у серпні — тобто тільки 561 грн.

Коли індексація припиняється

Відповідно до п. 5 Порядку №1078 у разі:

1) підвищення розмірів мінімальної заробітної плати;

2) зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів,

місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. І доки цей наростаючий індекс споживчих цін знову не перевищить поріг 101%, доти індексація не проводиться.

Звертаємо увагу, якщо у разі законодавчого підвищення мінімальної заробітної плати (це було 01.01.2007 р., 01.04.2007 р., 01.07.2007 р.) на підприємстві не відбувалося реального (!) збільшення доходів працівників, то базовим при проведенні індексації грошових доходів вважається місяць останнього підвищення заробітної плати на підприємстві, а не місяць законодавчого збільшення мінімальної заробітної плати1. Якщо ж на підприємстві працівникам було підвищено заробітну плату 01.07.2007 р. у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати, то липень вважається базовим місяцем і індексація не проводиться до місяця, коли наростаючий індекс споживчих цін знову перевищить поріг 101%.

До речі, зменшення доходу працівників не є підставою вважати місяць базовим2.

1 Про це також нагадує Мінпраці у своєму листі від 17.01.2007 р. №2/10/136-07 (див. «ДК» №33/2007, с. 71).

2 Див. листи Мінпраці від 14.02.2007 р. №9/10/136-07 («ДК» №33/2007, с. 71) та від 15.03.2007 р. №15/10/136-07 («ДК» №33/2007, с. 70).

Індексувати чи просто підняти зарплату?

Часто підприємства проводять щомісячне (щоквартальне) збільшення зарплати (посадових окладів) з метою уникнення індексації. При цьому підвищувати зарплату треба правильно.

Пунктом 5 Порядку №1078 визначено, що:

1) у разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій (у т.ч. мінімальної заробітної плати) не супроводжується фактичним зростанням грошових доходів громадян, то індексація продовжується на загальних підставах (див. приклад 1);

2) якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, подальша індексація проводиться у звичайному порядку (див. приклад 2).

Приклад 1 Штатним розписом передбачено, що оклад головного бухгалтера підприємства становить 1000 грн. З 01.07.2007 р. збільшується розмір мінімальної заробітної плати до 440 грн. При цьому розмір посадового окладу головного бухгалтера у липні залишається без змін, тому індексація продовжує проводитися у звичайному порядку: сума індексації становить 30 грн (умовно), і загальна нарахована заробітна плата за липень — 1030 грн.

Приклад 2 На підставі даних прикладу 1 припустимо, що з 01.07.2007 р. у штатному розписі головному бухгалтерові підвищено розмір окладу до 1020 грн. Але ми знаємо, якщо б заробітну плату підвищено не було, то головному бухгалтерові було б нараховано 1030 грн (1000 грн за окладом і 30 грн індексації). Тобто сума, на яку збільшено оклад у липні 2007 р., менша від суми індексації, яка була б нарахована у цьому місяці, тому в цьому випадку липень не вважається базовим місяцем і індексація продовжує нараховуватися у звичайному порядку.

А якщо припустити, що штатним розписом у липні 2007 р. встановлено оклад головному бухгалтерові 1050 грн (що більше за 1030 грн), тоді липень вважався би базовим місяцем і індексація в цьому місяці вже б не проводилась.

До речі, як зазначає Мінпраці у листі від 15.03.2007 р. №15/10/136-07, зростання або зменшення грошових доходів залежно від виробітку не вважається базовим і індексація доходів здійснюється на загальних підставах. У такому разі базовим вважатиметься лише місяць, в якому було підвищено «розцінку» за роботу.

Індексація сумісникам, студентам, працюючим пенсіонерам

Сумісники. Відповідно до ст. 10 Закону про індексацію та п. 7 Порядку №1078, особі, яка працює за сумісництвом, провадиться індексація доходів за основним місцем роботи, а потім вже провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом. При цьому сумісник повинен надати довідку з основ­ного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, і проіндексованого доходу.

На підставі цієї довідки за сумісництвом уже можна провести індексацію, але в межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для праце­здатних осіб, з урахуванням отриманої зарплати за основним місцем роботи. Якщо ж працівник, який працює на підприємстві за сумісництвом, жодних довідок з основ­ного місця роботи не надавав, то й індексувати його доходи на цьому підприємстві немає підстав.

Приклад 3 Оклад працівника за основним місцем роботи — 450 грн, у серпні разом із сумою індексації — 458,30 грн. Якщо працівник надасть відповідну довідку (довільна форма) за сумісництвом, то йому треба проіндексувати зарплату за сумісництвом лише в сумі 102,70 грн (561,00 грн — 458,30 грн).

У разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має:

1) постійний характер — при зростанні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за од­нією із професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим і індексація за цей місяць не проводиться;

2) тимчасовий характер — індексація здійснюється на загальних підставах.

Працюючі студенти. Як визначає ст. 10 Закону про індексацію, оплата праці студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Згідно з п. 8 Порядку №1078 працюючим студентам і учням денних відділень, яким заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади видають на їхню вимогу довідку про розмір стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної стипендії.

Приклад 4 Cтудент, який працює на підприємстві, надав довідку про те, що розмір нарахованої йому стипендії за відповідний місяць становив 120 грн. Оклад студента на підприємстві — 500 грн. У цьому випадку індексації підлягатиме дохід у розмірі 380 грн (500 грн - 120 грн).

Працюючі пенсіонери. Якщо на підприємстві працюють пенсіонери, то індексація їхньої заробітної плати проводиться у звичайному порядку, як і для всіх інших працівників. Так, відповідно до ст. 10 Закону про індексацію, пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Як зазначено у п. 9 Порядку №1078, працюючим пенсіонерам насамперед індексується сума оплати праці. Індексація пенсії провадиться вже після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначаються:

1) розмір оплати праці працюючого пенсіонера;

2) проіндексована її сума;

3) сума індексації.

Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати органам, що призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації. На підставі поданої інформації органи, що призначають і виплачують пенсію, здійснюють перерахунок сум індексації пенсій.

Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання насамперед індексується сума оплати праці. Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань інформацію про розмір оплати праці працю­ючого потерпілого, проіндексовану її суму та суму індексації. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на підставі поданої інформації здійснюють перерахунок сум індексації щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку (п. 10 Порядку №1078).

Індексація відпускних, лікарняних, часу відряджень

Як роз’яснив Мінпраці в листі від 30.10.2003 р. №024-130, всі виплати, які обчислюються виходячи з середньої заробітної платні, у т.ч. за час щорічної і додаткової відпустки, індексації не підлягають. І це зрозуміло, адже при обчисленні середньої зарплати для оплати відпусток, компенсації за невикористану відпустку, часу відряджень, лікарняних, до сумарного доходу включається вже сума індексації як складова частина оплати праці. Тому індексувати вже проіндексований дохід було б нелогічно (нерозумно).

Якщо зарплату не індексувати

Відповідно до ст. 15 Закону про індексацію, за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно з законом. Згідно зі ст. 41 КпАП, на посадових осіб підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які порушують вимоги законодавства про працю, накладається штраф від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 255 до 850 грн.

Перевіряти підприємство щодо дотримання норм законодавства про працю мають право посадові особи Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю1.

Облік

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, у межах, передбачених чинним законодавством, включаються до фонду додаткової заробітної плати. Тому такі суми на підставі пп. 5.6.1 Закону про прибуток включаються до валових витрат як витрати з оплати праці.

Оскільки суми індексації включаються до фонду оплати праці відповідно до пп. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, то вони додаються до суми заробітної плати і із загального доходу вже утримуються податок з доходів фізичних осіб, внески до фондів соціального страхування (пенсійний, соцстрах та безробіття). Нарахування до фондів соціального страхування (пенсійний, соцстрах, безробіття та нещасний випадок) на суми індексації проводяться також у загальному порядку.

У бухгалтерському обліку сума індексації відображується в тому самому порядку, що і заробітна плата, яка є об’єктом індексації.

У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.

1 Відповідно до Постанови КМУ від 13.01.2003 р. №50 «Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю» та Наказу Мінпраці від 21.03.2003 р. №72 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів»

Види доходів, що підлягають індексації

 • Пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на проживання, державних допомог і компенсаційних виплат).
 • Оплата праці найманим працівникам підприємств, установ і організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок, доплати, надбавки, премії, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, які мають постійний характер.
 • Стипендії.
 • Грошове забезпечення військовослужбовців.
 • Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, не застрахованим у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування.
 • Допомога на дітей одиноким матерям.
 • Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам.
 • Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1-ї або 2-ї групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичної установи потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.
 • Суми виплат, здійснювані відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
  • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • допомога з безробіття;
  • матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
  • матеріальна допомога з безробіття;
  • щомісячна грошова сума, яка компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим);
  • щомісячна страхова виплата особам, що були на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
  • страхова виплата дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травми на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.
 • Суми відшкодування збитку, завданого працівнику каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування збитку у разі втрати годувальника.

Види доходів, які не індексуються

 • Одноразова допомога при виході на пенсію.
 • Винагороди за підсумками за рік.
 • Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів працедавця, допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що враховуються під час обчислення середнього заробітку.
 • Суми виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати, у тому числі відпускні, оскільки під час визначення її розміру сума індексації враховується як складова час­тина оплати праці.
 • Допомога з вагітності й пологів.
 • Одноразова допомога при народженні дитини.
 • Допомога на поховання.
 • Цільова разова матеріальна допомога.
 • Доходи громадян:
  • від здачі в оренду майна;
  • від акцій та інших цінних паперів;
  • від ведення селянського (фермерського) й особистого підсобного господарства;
  • від підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності.
 • Одноразова матеріальна допомога безробітним.
 • Одноразова виплата допомоги з безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності.
 • Одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
 • Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
 • Допомога на дітей, що є під опікою або піклуванням.

Нормативна база

 • Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. №1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення».
 • Порядок №1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. №1078.

Тетяна Мойсеєнко, «Дебет-Кредит»

Як відмовитися від ЄП і почати платити ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
На написання цієї статті нас надихнули роз’яснення подат­кових органів щодо термінів реєстрації платником ПДВ. Як правило, відповіді контролюючих органів досить фіскальні. Спробуємо з’ясувати, кому і коли необхідно стати платником ПДВ, не порушуючи норм.....

Працевлаштування біженців Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 14-15 (6.4.2015) :: Суть справи :: Практика
З-поміж безлічі нагальних питань, пов’язаних із драматичними подіями в
Україні, законодавці звернули увагу і на працевлаштування біженців, які
називаються в законодавстві «внутрішньо переміщеними особами». У зв’язку з
цим було прийнято Закон...

Посередницькі договори: чи є оптимізація? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 14-15 (6.4.2015) :: Суть справи :: Практика
Підприємство має намір укласти посередницький договір (комісії, доручення)
на придбання товару. Який із видів договорів краще укласти з метою
оптимізації податкового навантаження на комісіонера, враховуючи, що всі
сторони угоди є платниками по...

Источник: http://dtkt.com.ua/show/1cid03258.html